osnovna stran (predstavitev) /home             

(za premik na vrh strani pritisni Ctrl+home)

Zgodovina Paga: 

(Zbrala in pripravila prispevek: Breda LOGAR)

 

Od antike do 4.stol. je obstojalo mesto imenovano Caska.  Caska je bila potopljena v potresu (legenda pravi , da je Bog kaznoval meščane,ker so se predajali razvratu in častili druge bogove. Zato je angel obvestil pravoverno meščanko Bono, da bo potres in naj se z oslom odpravi proti jugu po ozki poti ob morju. Ko je bila že precej oddaljena od Caske je resnično prišlo do močnega potresa in zelo visokih valov, ki so izbrisali Casko iz površja.)

 

Sicer pa je Pag prvič omenjen v dokumentih leta 976, ko kralj Stjepan Držislav  osvobodi Pag izpod Bizantinskega cesarstva in postavi hrvaškega župana mesta. Leta  1192 je bila zgrajena  cerkev sv. Marije, ki še danes dominira na obali, nasproti sedanjega mesta Pag v tako imenovanem Starem mestu. Cerkev je romanska, lepo obnovljena.

 

Eno najpomembnejših dogodkov  Paga je bilo l.1244., ko so prejeli od kralja Bele IV. Bulo in z njo status svobodnega mesta. Od takrat dalje se je Pag zelo hitro gospodarsko razvijal.

 

Hrvaški kralj Ludvik I. je leta 1376.  potrdil pravice svobodnega mesta in  k obstoječim dodal še nove privilegije.

 

Vendar je kralj Ladislav leta 1403. Benetkam prodal  svoj del Dalmacije in tako je prišel tudi Pag pod Benetke odnosno pod Mljetsko republiko. Tako je Pag več stoletij pripadal Mljetski republiki.

 

Leta 1433. je Pag dobil kot eden prvih v Hrvaški svoj mestni statut.  Prebivalci so se bavili z ribolovom, živinorejo, trgovino, bili so dobri mornarji in proizvajalci soli. Izhodna luka je bil Košljun.

 

V sredini 15.stol. je grozila velika nevarnost zaradi Turkov, zato so Pažani leta 1443 pričeli z gradnjo novega mesta in sicer tam, kjer se še danes nahaja. Načrte za novo mesto Pag so naredili v Benetkah  upoštevali so tamkajšnjo arhitekturo in urbanizem . Pri izdelavi urbanističnih planov je sodeloval veliki gradbenik in kipar Matejev Dalmatinac.

 

Ob veliki procesiji, ki jo je vodil paški knez so se leta 1474 preseli v novo mesto. Obrambni zid in devet stolpov je branilo mesto Pag pred Turškimi vpadi. Takrat so se pričele vzpostavljati močne gospodarske vezi z drugimi področji in mnogo Pažanov je takrat odšlo na študij po univerzah  Evrope. 

 

Leta 1589 so v mestu Stari grad frančiškani zgradili samostan, katerega obzidje je še dobro ohranjeno.

 

Na čelu paške uprave je stoletja upravljal knez , ki ga je izmed odličnih meščanov imenovala osrednja oblast v Benetkah. Najvažnejšo vlogo pri oblikovanju kulturnega in gospodarskega življenja so imele paške plemiške družine , na primer: Mišolići, Zorovići, Portade, Jadrulići in še prav posebno Mirkovići. Njihove palače so bile simbol moči in bogastva pa tudi napredka mesta Paga.

 

Pričela se je krepiti paška nacionalna zavest na pomembnosti je pričela pridobivati Hrvaška narodna stranka in na volitvah leta 1882 je zmagala prav ta stranka.

 

Na prehodu iz 19. v 2o. stol. je v mestu Pag živelo okoli 47oo prebivalcev. Leta 1905 pa je bolezen zajela in uničila  vinograde in s tem zelo prizadela prebivalstvo. Prišlo je do množičnega izseljevanja v ZDA, Kanado in Avstralijo.

 

V tridesetih letih 2o.stol. pride do agrarne reforme in zato se odselijo še zadnji veliki posestniki in plemstvo. Osip prebivalstva se nato nadaljuje še ob koncu druge svetovne vojne.

 

Sledi dvajset letno razdobje zelo slabega gospodarskega stanja in šele turizem v začetku 60. let  je zopet prinesel žarek upanja med prebivalstvo. Pag postaja privlačno turistično središče z prelepimi plažami, diskotekami, bari.

 

Blaga mediteranska klima, mir in ljubeznivost domačinov pritegne mnogo Slovencev v novejše turistično mesto Novalja, v nekoč ribiško vasico Šimuni (z mnogimi novimi vikendi).

 

Nazaj na vrh strani

 

osnovna stran (predstavitev) /home

FOTO in SPLETNA STRAN: Primoz LAMPIC

(pripombe, pohvale in predloge glede internetne strani

prosimo pošljite na e-mail primozxy@icqmail.com)